მთავარი ბუღალტერი - თბილისი

მომწოდებელი:

გამოქვეყნდა:

10 / 08

ბოლო ვადა:

15 / 08

ანაზღაურება:

600

"TEDEX Georgia" აცხადებს ვაკანსიას მთავარი ბუღალტრის თანამდებობაზე.

"TEDEX GEORGIA" არის სამანქანო ზეთების და სხვა ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი საქართველოში. უკვე 8 წელია რაც ჩვენი კომპანია არის პოლონური ბრენდის- TEDEX-ის ექსკლუზიური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიის ბაზარზე. 

ძირითადი მოვალეობები:

** ყოველდღიური საბუთების წარმოება
** იმპორტირებული შესყიდვების პროგრამული გატარება.
** ​დისტრიბუციასთან დაკავშირებული ოპერაციების შესრულება და კონტროლი.
** პირველადი დოკუმენტაციის მომზადება (ანგარიშ-ფაქტურები, ინვოისები, მიღება-ჩაბარების აქტები), წარმოება და დაარქივება.
** საგადასახადო დეკლარაციების ელექტრონული ფორმით წარდგენა
** საგადასახადო დოკუმენტაციის მოწესრიგება, გაკონტროლება და სისწორის უზრუნველყოფა.
** ბუღალტრული გატარების (რეალიზაციის, ხარჯების, სალაროს, ბანკის და ა.შ. ოპერაციების) შესრულება.
** უზრუნველყოს შიდა და გარე აუდიტორული მომსახურება.
** ბიზნესის ოპერაციების, ტენდენციების, ხარჯების, შემოსავლების, ფინანსური ვალდებულებების და ვალდებულებების ანალიზი, მომავალი შემოსავლებისა და ხარჯების პროექტების მომზადება ან რჩევების მიცემა.

მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება ეკონომიკურ ან ფინანსურ სფეროში;
** მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ბუღალტრის პოზიციაზე;
** საქართველოს საგადასახადო კოდექსის სრულყოფილად ცოდნა;
** საბუღალტრო პროგრამის კარგად ფლობა; MS Office პროგრამების სრულყოფილი 

ცოდნა:

** პროგრამა FINA.
** კომპიუტერული პროგრამები და 
** საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
** ინგლისური (თავისუფლად), რუსული და ქართული ენები
** ადმინისტრაცია და მენეჯმენტი
** ეკონომიკა და ბუღალტერია

უნარ-ჩვევები: აქტიური მოსმენა, საუბარი, წერა, კრიტიკული აზროვნება, გადაწყვეტილების მიღება, დროის მართვა, კოორდინაცია, ხედვა.

სამუშაო: ნახევარ განაკვეთზე - 09:50-14:00.
ანაზღაურება - 600 ლარი

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნონ CV და სამოტივაციო წერილი: Natia.razmadze@tedex.pl არა უგვიანეს 15.08.2019 18:00 საათამდე.