ბანერის ღირებულება

    

  • ბანერი banner-1 – ღირებულება 1 თვე   100 ლარი
  • ბანერი banner-2  – ღირებულება 1 თვე   75 ლარი
  • ბანერი banner-3  – ღირებულება 1 თვე   50 ლარი

 

SUPER VIP -    40 ლარი (1 თვე)

VIP -               30  ლარი ( 1 თვე

სტანდარტული - 25   ლარი (1 თვე)