ბანერის ღირებულება

   

 • banner-1 - ზომა 1170 x 140  – ღირებულება 1 თვე - 200 ლარი
 • banner-2 - ზომა 195 x 375    – ღირებულება 1 თვე - 150 ლარი 
 • banner-3 - ზომა 195 x 375    – ღირებულება 1 თვე - 100 ლარი
 • banner-4 - ზომა 195 x 375    – ღირებულება 1 თვე - 70 ლარი
 • banner-5 - ზომა 195 x 375    – ღირებულება 1 თვე - 50 ლარი
 • banner-6 - ზომა 750 x 140    – ღირებულება 1 თვე - 60 ლარი
 • banner-7 - ზომა 750 x 140    – ღირებულება 1 თვე - 50 ლარი
 • banner-8 - ზომა 750 x 140    – ღირებულება 1 თვე - 40 ლარი
 • banner-9 - ზომა 945 x 140    – ღირებულება 1 თვე - 30 ლარი
 • banner-10  – ღირებულება 1 თვე - 40 ლარი
 • banner-11  – ღირებულება 1 თვე - 40 ლარი
 • banner-12  – ღირებულება 1 თვე - 40 ლარი 
 • banner-13  – ღირებულება 1 თვე - 40 ლარი 
 • banner-14 - ზომა 295 x 365 – ღირებულება 1 თვე -  50  ლარი
 • banner-15 - ზომა 295 x 110 – ღირებულება 1 თვე -  40 ლარი