ბანერის ღირებულება

    

  • ბანერი banner-1 – ღირებულება 1 თვე   500 ლარი
  • ბანერი banner-2  – ღირებულება 1 თვე   250 ლარი
  • ბანერი banner-3  – ღირებულება 1 თვე   250 ლარი